Menu

anigif

A+ A A-
Pavel Janíček

Pavel Janíček

URL internetové stránky:

Proděkan Kučera: Zimního semestru se ještě rekonstrukce nedotkne

Druhá etapa rekonstrukce budovy filozofické fakulty se blíží. Celá fakulta se bude stěhovat a my s ní. Kam? Dotkne se to nějak podoby našeho studia – zkrátí se nám semestr, nebo se dokonce budeme muset smířit s distanční formou výuky? Nejen na to jsme se zeptali proděkana FF UP Mgr. Ondřeje Kučery.

Je už jasné, kdy se s rekonstrukcí filozofické fakulty začne?
Je potřeba odpovědět trochu zeširoka. Jedná se totiž o plánovanou rekonstrukci tří domů, zejména Křížkovského 10 – ten se bude dělat určitě – a je zároveň vypracován projekt v rámci programu VaVpI s žádostí o evropské dotace, což je záležitost domů Křížkovského 12 a Křížkovského 14. Momentálně se začátek rekonstrukce, jak v případě domu Křížkovského 10, tak případně těch dalších, předpokládá mezi březnem a červnem 2013.
Takže oba semestry by ještě začínaly tady?
Zimní semestr proběhne ještě beze změn s tím, že letní by mohl mít v případě potřeby trochu jiný režim – začal by o týden, čtrnáct dní dříve a o to dříve by končil. Ale ještě nic není rozhodnuto, záleží na ministerstvu, kdy pošle peníze a jak bude probíhat výběrové řízení.
Kterých kateder by se to týkalo?
Rekonstrukce a zejména stěhování by se týkalo celé budovy Křížkovského 10 včetně pater, která jsou už hotová, čili odshora: katedra slavistiky, anglistiky, děkanát, katedra bohemistiky, v předním traktu pak studijní oddělení, katedra romanistiky, germanistiky a nahoře centrum správy a služeb.
I aula by se dočkala opravy?
Samozřejmě, celá budova se vystěhuje a zrekonstruuje. V podstatě se celý objekt opustí a vymění se všechny rozvody vody, tepla, elektřiny, slaboproudé rozvody, požární zabezpečení, omítky, provedou se dispoziční zásahy, udělají se nové podlahy a i venkovní fasáda bude restaurována do původní podoby.
Přesunovali bychom se, jak je naplánováno, na třídu Svobody?
Ano, pro nás je nákladově nejlevnější přesun uvnitř univerzity, tzn. pokud uspějí ostatní probíhající univerzitní stavby, např. dostavba lékařské fakulty a nové budovy přírodovědecké fakulty, uvolní se celé budovy třídy Svobody 26 a možná ještě třídy Svobody 8, takže by se většina fakulty stěhovala tam.
A ten zbytek?
Do budov třídy Svobody 8 a 26 se přestěhují hlavně pracovny. Případná potřeba dalších výukových prostor by se doplnila o rezervní prostory přírodovědecké fakulty a aulu právnické fakulty. Dále bychom využili výukové prostory a aulu CMTF.
Nepočítá se tedy vůbec s tím, že by výuka v letním semestru probíhala distančně?
V letním semestru rozhodně ne, ten musí doběhnout v nějakém rozumném režimu, spíše se uvažuje o koncentraci přednášek, aby se nepřednášelo nadvakrát, natřikrát. Zkrátka aby se využily možné prostory a nebylo to moc komplikované. Na aplikované ekonomii již s distanční výukou mají jisté zkušenosti, takže některé předměty by se mohly takto uskutečnit.
Jak dlouho by měla rekonstrukce trvat?
V ideálním případě rok 2013/2014. Tedy na rok se odstěhovat a pak se vrátit. Samozřejmě jedna věc je realita a druhá věc je skutečnost, průběh mohou narušit případné archeologické práce a výběr dodavatelů stavebních prací, což například teď myslím zbrzdilo dostavbu pedagogické fakulty.
Takže ještě není jasné, kdo bude rekonstrukci provádět? Nebude to stejná firma, která prováděla v letech 2006–2007 první etapu?
Není, bude se soutěžit, bude to samostatná nová zakázka nezávislá na předchozí etapě. Zatím není ani vyhlášeno výběrové řízení.
Bude se rekonstruovat i nádvoří?
Ano, teď má nehezkou podobu, k rekonstrukci rozhodně dojde.
Jakou bude mít podobu?
Základní charakteristika vychází z toho, kudy se musí chodit, a zbytek bude zeleň, vznikne zřejmě nová cestička tam, kde jsou teď v zeleni kameny, čili vznikne takový ostrůvek.
Někde v budově FF se prý nachází bazén, nevyužije se taky?
Ano, bazén existuje, ale nepočítá se s ním, je moc malý – tak na dvě tempa…
Tak na vířivku…
…a na vířivku moc velký. Bylo by to hezké, ale jako učební prostoru by nám to ministerstvo asi neuznalo.
To je škoda. Má být připravovaná rekonstrukce konečná, nebo bude následovat ještě třetí etapa?
Pokud dostaneme objem peněz, který vláda schválila, tzn. 240 milionů, tedy téměř čtvrt miliardy, tak by se to za ně mělo opravit vše. Může se ovšem stát, že nebudeme mít dostatek peněz na nový nábytek, ale minimálně část toho současného nábytku je použitelná a není to tak podstatné. V ostatních ohledech bude budova zrekonstruována celá.
Může se tedy opakovat situace, kdy se stavěla přírodověda, která pak stála o moc víc a ještě nevyšly peníze na nový nábytek?
Vycházíme ze zkušeností, které tady jsou, ale doufáme, že budeme mít jednodušší situaci, protože je ekonomická krize a stavební firmy půjdou pod cenu. Tím pádem by mohly vzniknout rezervy, které pokryjí vícenáklady. U nových staveb jsou vícenáklady často chybou stavebního dozoru, ale u starých přijde na to, co se obnaží – když se strhne omítka, ukáže se, že zeď není staticky v pořádku. To se nedá předem odhadnout, naštěstí tady nemáme moc dřevěných prvků, ve kterých často bývá problém.
Je už vybraná barva fasády?
Barvu vybereme spolu s památkáři tak, že se na zeď nastříkají vzorky asi osmi barev a památkáři řeknou: Ta tam bude.
Co se bude dělat s budovou na Wurmově 7, kde původně sídlila žurnalistika?
Ta se vrátila církvi, nebyla naše. Vrátili jsme ji k 1. únoru arcibiskupství. Neměli zájem nám ji odprodat, navíc investice do ní by byly velké, vždyť víte, jak to tam vypadá. Náklady na rekonstrukci se odhadovaly asi přes 100 milionů.
Jak se na chystanou rekonstrukci díváte jako proděkan a jak jako vyučující? Liší se nějak váš pohled?
Jako vyučující mám strach, že se budu někam stěhovat. Bojím se změny a chaosu s tím spojeného. Z pozice proděkana to vidím komplexně, celé to stěhování, to ovšem moje obavy nijak neumenšuje. Zjišťoval jsem si na univerzitě, jak se taková fakulta stěhuje, a zjistil jsem, že se žádná fakulta podobně od roku 1946 ještě nestěhovala. Přesun někam do cílových prostor ano, ale nestěhovala se s tím, že by se pak vracela zpět. Na druhou stranu má filozofická fakulta zkušenosti s dílčím stěhováním, často negativní, ale právě proto důležité. Jako proděkan za věc odpovědný vycházím z toho, že to je náročný proces, kde dochází ke zdržení, vykořenění a ztrátám na majetku, čili se vynasnažím, abychom tato negativa minimalizovali.
Jaká tajemství před námi skrývají budovy filozofické fakulty? Jak vypadá bazén, podzemní prostory, sklad civilní obrany či sklep zvaný mezi zasvěcenými „Matrix“? Jakou podobu získají po rekonstrukci? To pro vás chystáme už do příštího čísla!

INFORMACE O REKONSTRUKCI

Kdy: pravděpodobně v akademickém roce 2013/2014
Oprava: rozvodů silnoproudu, slaboproudu, vody, dále kanalizace, požárního zabezpečení, omítek, podlah, dveří apod. (okna a střecha prošly rekonstrukcí již v I. etapě)
Nově: na každém patře dámská i pánská WC, tělocvična se zázemím (např. na zumbu), další PC učebny, přemístění a rozšíření archivu FF UP, spojení a zprůchodnění předního a zadního traktu

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Starší čísla časopisu k prohlédnutí

  • paces-01-2012paces-02-2012paces-03-2012paces-04-2012paces-04-2012paces-08 paces-07 paces-08
  • paces-09paces-10paces-11paces-10paces-10paces-14paces-15 paces-16
  • paces-17paces-18 paces-19 paces-20 21obalka-212324
  • 25262728Paces-29paceswebpaces-rijen2017paces32-titulka
  • paces34/titulkapaces2018-1paces2018-2-obalkapaces2018-3paces2019-1-obalkapaces2019-2