Logo
Vytisknout tuto stránku

Král animovaných pohádek by měl za gender nedostatečnou

Soubor statí Genderové stereotypy v animované tvorbě Walta Disneyho vznikl v rámci studentské grantové soutěže, která podporuje spolupráci pedagogů se studenty. Jeho autory jsou zaměstnanci a studenti z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, konkrétně z katedry divadelních, filmových a mediálních studií. Své studie zaměřili převážně na problematiku genderových stereotypů, avšak nejen na ni. V knize nám představují mnoho dalších, všeobecně méně známých faktů o Waltu Disneym. Jaký byl vlastně jako člověk? V čem se skrývala jeho úspěšnost? Text zobrazuje i Disneyho politiku, ekonomii a povahu. Všechny tyto aspekty se v jeho tvorbě výrazně odráží.
Nápad zaměřit se na gender ve spojení s tvorbou Walta Disneyho se objevil zřejmě na festivalu Přehlídka animovaného filmu (PAF) v roce 2011 – právě tento ročník byl primárně zacílen na tematiku genderu. „Vznikl ale také na základě debat mezi kolegy nad příspěvky do grantové studentské soutěže,“ uvedl jeden ze spoluautorů knihy Zdeněk Hudec.
Předseda PAF Alexandr Jančík se na publikaci rovněž podílel. Ve svém příspěvku se zabývá všemi disneyovskými princeznami od Sněhurky až po nejnovější Lociku. Poukazuje na fakt, že Locika už nese jisté rysy emancipace. Jeho práce je logicky umístěna v závěru knihy jako jistá naděje pro feminizaci filmových zpracování. Jančík však upozorňuje, že Locika svou krásou stále ještě naplňuje znaky stereotypu.
Zajímavostí knihy je práce Evy Chlumské, pojatá z hlediska queer teorie. Autorka se o tento teoretický koncept zajímá už od gymnaziálních let. V době přípravy studie byla ještě studentkou. Pokud by se někdo chtěl s queer tematikou seznámit podrobněji, může navštívit kurz, který vyučuje Chlumská společně s dr. Michalem Bočákem na katedře žurnalistiky FF UP.
Ač se tato odborná kniha pozastavuje nad problematikou nepříliš probíranou a medializovanou, je poměrně lehce uchopitelná i pro širší veřejnost. „Kniha vznikla s podporou akademické instituce jako odborný text, a tudíž je primárně určena odborné veřejnosti. Z hlediska způsobu podání, které považuji za dosti přístupné, nevylučuji možnost oslovení širší, tedy neodborné veřejnosti,“ míní Hudec.
A jak vnímají zúčastnění možnost kooperace zkušených pracovníků katedry a začínajících badatelů z řad studentů? „Myslím, že spolupráce pedagogů a studentů by měla být základem vysokoškolského studia. A nemusí to být ani na konkrétním sborníku nebo grantu jako v tomto případě. To je úplně ideální stav. Už v bakalářském studiu se mi povedlo vypěstovat přístup, kdy se k pedagogovi v podstatě obracím jako ke zkušenějšímu kolegovi, který mi pomůže posunout moje myšlenky a texty dále. Důležité je prolomit stud, snažit se diskutovat a co nejlépe osvětlit, co se mi honí hlavou. Z případné kritiky je třeba se nehroutit, ale vzít si z ní ponaučení,“ uvedl spoluautor knihy Matěj Dostálek. Také on při začátku práce na knize teprve studoval.
Zda byl Disney větší sexista než jiní soudobí producenti a autoři, je těžké určit. „Odpovědi by musela předcházet spousta hodin nejednoduchého výzkumu,” soudí Hudec. Z jistého povědomí o společnosti dané doby je však jasné, že Walt Disney nebyl jediným mužem zaměřeným patriarchálně a maskulinně. Ženy ve filmech měly dvě funkce – jednak jako oběti, jednak jako sexuální objekty. Žena neschopná postarat se sama o sebe je pro filmaře typickým materiálem, pokud je naopak žena hrdinkou, je buď zlá, nebo silně erotizovaná a stává se objektem mužského voyerství a touhy. To, že je dnes situace výrazně jiná než v době expanze Disneyho filmů, nic nemění na tom, že tyto stereotypy o ženách zůstávají a nadále žijeme v silně patriarchálním světě.

© 2012 karkulin.net