Menu

anigif

A+ A A-

Než bys řekl švec! neříkáme déle než 100 let

Frazém než bys řekl švec se používá ve významu „rychle“, a proto tedy dobře odpovídá vysokému tempu dnešní doby. Slovo švec představuje kombinací hlásek pátý nejčastější typ slabiky v současné češtině a plně odráží svědectví člověka o světě přesně tak, jak ho vnímá. Uspěchaně a hekticky.
Ve slovnících je tento frazém doložený až ve 20. století. Poprvé je charakterizován jako expresivní a přirovnáván k podobným idiomům – co by dup, na to tata, v cuku letu. Ve stejném významu používají Němci ehe man bis drei zählen kann či Angličané before you could/can say Jack Robinson.
Uvedený výraz je ve své expresivitě typický pro mluvený jazyk, nicméně se hojně objevuje i v beletristických textech.
Toto frazeologické spojení se v jistých náznacích vyskytovalo už v 19. století. Pohled na svět byl ovšem v této době značně religiózní a projevovalo se to i při vyjadřování významu „rychle“. Ve stejném významu, jako se než bys řekl švec používá dnes, sloužil výraz coby se tři otčenáše pomodlil, jak dokládá například Jungmannův slovník. Kromě náboženství hrály větší roli ve společnosti také selské vrstvy, druhým předchůdcem dnešního ševce bylo tedy např. rčení spojené s venkovskou realitou co by bičem pošlehl.
Pokud jde o sémantiku, uvedené frazémy vyjadřují, jak dlouho nějaký děj nebo činnost trvá. Jelikož se těmito souslovími snažíme naznačit děj velmi krátký, využívá se také počítání v rámci těch nejnižších základních číslovek. Dokládá to např. citace ze Čtvrtkova Rumcajse: „A co by Rumcajs napočítal do tří, vyběhl z krámku hodinář Semerád.“ (V. Čtvrtek, Rumcajs, 1970, s. 44), která zároveň prozrazuje příbuznost s německým ehe man bis drei zählen, či obdobné než bys do pěti napočítal. Právě tyto frazémy s číslovkami nabývají trvalejší platnosti.
Zdroj: ŠTĚPÁN, Josef: Frazém než bys řekl švec a jazykový obraz světa. Naše řeč, 4/2007, s. 221–224.

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

zpátky nahoru

Starší čísla časopisu k prohlédnutí

  • paces-01-2012paces-02-2012paces-03-2012paces-04-2012paces-04-2012paces-08 paces-07 paces-08
  • paces-09paces-10paces-11paces-10paces-10paces-14paces-15 paces-16
  • paces-17paces-18 paces-19 paces-20 21obalka-212324
  • 25262728Paces-29paceswebpaces-rijen2017paces32-titulka
  • paces34/titulkapaces2018-1paces2018-2-obalkapaces2018-3paces2019-1-obalkapaces2019-2