Menu

anigif

A+ A A-
Veronika Hrmová

Veronika Hrmová

Původ názvů českých měsíců

Odkud pocházejí názvy českých měsíců? Většinou souvisejí s přírodními jevy nebo zemědělskými pracemi, které můžeme v daném období pozorovat. Některá pojmenování jsou lehce rozpoznatelná, u jiných je výklad nejasný či rozporuplný.
Leden, první mrazivý měsíc v roce, se dá jednoduše odvodit. Souvisí s ledy, které pokrývají hladiny rybníků a řek.
Únor tak snadné vysvětlení nemá. Pochází ze starého slovesa, které vyjadřuje, že země se začíná „nořit“ do bláta a vody, takzvaně se unoří. To vystihuje únor, protože často přichází obleva, kdy sníh a ledy tají.
Ačkoli březen vypadá na první pohled jednoznačně, opak je pravdou. Může být spojován s dobou březosti krav, ale to je zřejmě omyl. Pravděpodobnější je souvislost s rašením bříz. Tuto domněnku potvrzuje i následující měsíc, jehož název je motivován podobně – v dubnu ožívají duby a objevují se na nich prvních lístečky.
Květen je naprosto jasný, souvisí s květy, které můžeme v přírodě pozorovat.
Šestý a sedmý měsíc v roce jsou si názvem podobné, dříve dokonce docházelo k jejich záměnám. Není úplně jisté, odkud jsou obě pojmenování odvozena. Červen by snad mohl mít původ v červech, je ale možné, že společně s červencem jsou odvozeny od červenajících se plodů, které se v tomto období objevují. Zatímco v červnu se plody červenají, červenec je měsícem zralosti červených plodů.
Srpen získal svoje jméno díky zemědělství. V osmém měsíci totiž vrcholí období žní a zvláště v dřívějších dobách srp ke žňovým pracím neodmyslitelně patřil.
Září svým názvem mate, neříká se mu tak kvůli zářícímu slunci, jak si mnozí myslí. Souvisí, stejně jako nadcházející měsíc, s říjí vysoké zvěře. Někdy totiž říje začíná již v září, o daném zvířeti můžete říci, že občas „zaříjí“.
Říjen je snadné odvodit, podobně i listopad se řadí k měsícům, které se dají lehce poznat. Podzim je v plném proudu a poslední listí padá ze stromů.
Prosinec je předmětem dohadů. Mohl by mít původ v prosné kaši, to by ovšem narušilo domněnku, že názvy měsíců jsou odvozeny od přírodních úkazů a zemědělských činností. Podle této teorie by pojmenování spíše souviselo se zimním světlem, jež je v tomto období „siné“ – bledě modré, namodralé.
Zdroj: Časopis Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 3.

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Starší čísla časopisu k prohlédnutí

  • paces-01-2012paces-02-2012paces-03-2012paces-04-2012paces-04-2012paces-08 paces-07 paces-08
  • paces-09paces-10paces-11paces-10paces-10paces-14paces-15 paces-16
  • paces-17paces-18 paces-19 paces-20 21obalka-212324
  • 25262728Paces-29paceswebpaces-rijen2017paces32-titulka
  • paces34/titulkapaces2018-1paces2018-2-obalkapaces2018-3paces2019-1-obalkapaces2019-2