Menu

anigif

A+ A A-

Tajemství krvavé pavlače

foto: Tea Šimonová foto: Tea Šimonová

Spekulace a dohady. Tak by se dala popsat historie nepříliš známého balkonu, který byl postaven v 19. století a je obestřen mnoha záhadami. Terasa, jíž si všimne v Olomouci málokdo, je spjata s pověstí o zavraždění mladičkého krále Václava III., posledního z Přemyslovců. Jaká je ovšem pravda o jedné z nejvýznamnějších olomouckých událostí v dějinách českých zemí?

Situace byla napjatá

Píše se rok 1306 a na trůně Českého království sedí šestnáctiletý panovník Václav III. Tráví svůj čas ve společnosti velmožů, alkoholu a nevěstek a zanedbává své vladařské povinnosti. Jeho chování je mu mnohdy vytýkáno, ale král má větší starosti. Potřebuje si zajistit stabilitu v Polsku, kde roste nespokojenost s českou vládou. Bylo jasné, že pokud si tu neupevní svoji moc, přijde o polské území. Vyhlašuje proto zemskou hotovost v Čechách i na Moravě, která se měla sejít v Olomouci v roce 1306, aby se uskutečnilo tažení do Polska. Vladař totiž neměl prostředky potřebné k najmutí žoldnéřů, a tak potřeboval finanční pomoc od ostatních šlechticů. Tím se jen potvrzovala prázdnota královské pokladny a velmožům se tento sněm příliš nezamlouval, protože panovník si tažení dosud vždy platil sám. Setkání bylo předem dojednáno, tudíž si případní královrahové mohli naplánovat, kdy přesně udeří. Na přelomu července a srpna dorazila královská družina do Olomouce. Nikdo však zatím netuší, snad až na pár jedinců, co zde posledního Přemyslovce čeká.

Osudný den

Václav III. je ubytován v zemském domě kapitulního olomouckého děkana Budislava. Je horký letní den, 4. srpna, a král je znaven, jak se píše ve Zbraslavské kronice, z návštěv a z nevyspání po probdělé noci. Odpočívá proto po obědě ve svých komnatách. V tu chvíli přichází vrah, třemi ranami dýkou jej pobodá a vladař brzy na následky zranění umírá. Zmíněná kronika vypráví i o jméně údajného vraha. Byl to prý Konrád Durynk, jenž byl viděn se zkrvavenou dýkou, jak utíká přes náměstí. Lidé se na něj okamžitě vrhají a zlynčují ho k smrti. Jeho tělo je poté hozeno psům. Nabízí se tu ovšem jedno „ale“. „Většina pramenů se shoduje na tom, že to byl najatý profesionál. Kdyby to ale opravdu byl profesionální vrah, bylo by zvláštní, kdyby vraždil někoho za bílého dne a potom vyběhl se zkrvavenou dýkou tak, aby jej každý viděl a mohli ho hned umlátit,“ říká historik dr. Tomáš Somer. Zda byl Konrád Durynk vrahem, nebo pouhým svědkem, který našel krále mrtvého a běžel jen oznámit ostatním, co se stalo na přemyslovském hradě, se nikdy nedozvíme.

Stály za vraždou zrušené zásnuby?

Panovníkova rodina byla velmi rozvětvená. V té době se do příbuzenstva počítaly i zástupy králových milenek. Skutečnost, že králi bylo jen šestnáct let a měl již tolik dam k obveselování, nebyla v té době výjimečná. Všichni Václavovi bratři zemřeli a zůstaly jen sestry. Byl tudíž jediným právoplatným dědicem trůnu a posledním Přemyslovcem, který měl šanci udržet dynastii po meči. Václav III. byl zasnouben s uherskou princeznou Alžbětou, ale opozice v Uhrách proti mladému králi sílila, byl proto nucen uprchnout ze země i s korunovačními klenoty. Chystaná svatba se proměnila v nenávist. Po nevydařených zásnubách se Václav III. oženil s dívkou z chudého knížecího rodu Violou Těšínskou. Královna byla velmi krásná, a tak vladaři nevadilo, že mnoho tímto sňatkem nezískal. Problém nastal v okamžiku, kdy král zemřel, protože pár nestihl počít potomka a pokračovatele dynastie.
Po panovníkově smrti se o český trůn mohl ucházet Albrecht Habsburský, i on měl tedy k vraždě motiv. Ovšem vražda mezi osobami na stejné společenské úrovni byla v té době nemyslitelná. Spíše si vraha najal někdo níže postavený. Další nejvíce podezřívanou osobou je bezpochyby Vladislav Lokýtek. Vždyť právě kvůli němu se uskutečnilo tažení do Polska, a kdyby krále zabil, mohl by rozšířit svoji moc po celém Polsku. Lokýtek by ale musel mít spojence v králově blízkosti, aby se k němu dostal. Navíc o něm nepíše žádná kronika a bylo by pro něj jednodušší zabít Václava III. v Polsku, kde dobře znal prostředí. Nejpravděpodobnějšími vrahy se ukazují být jeho nejbližší. „Zbraslavská kronika píše, že Václav byl mladý hejsek, který se bavil se svými stejně starými vrstevníky. Těm svěřoval majetky jako hrady a další území,“ dodává dr. Somer. Další kronikář se zmiňuje, že mladý král nechal jednoho dne postavit do řady stejný počet hrnečků, jako bylo pánů. Jednotlivé hrnečky pojmenoval podle nich a jeden po druhém je začal rozbíjet se slovy: „Ty, pane, vrať mi hrad, který jsi vyloudil, neboť jinak jako hrnec tento rozbiju hlavu tvou a kteréhokoliv jiného poddaného, mně se protivícího.“ Stál by šlechtě tento lehce nabytý majetek za královraždu? To už zůstane navždy tajemstvím.

Neznámé místo činu

Jak do této historie zapadá takzvaná krvavá pavlač? Je to nenápadný balkon, který se nachází v zadní části Arcidiecézního muzea a z Václavského náměstí není vidět. Co má společného se smrtí Václava III.? Na místě dnešního muzea kdysi stál zemský hrad děkana Budislava, kde byl poslední Přemyslovec ubytován. „Kde tato budova přesně stála, to nevíme. Komnaty mladého vladaře bych lokalizoval spíše do západní části hradu. Problém je, že my přesně nedokážeme odhadnout, jak areál vypadal v době vraždy. Neexistují žádné ikonografické prameny ze začátku 14. století,“ tvrdí dr. Somer. Je tedy velmi pravděpodobné, že komnaty se mohly nacházet právě v místech dnešní terasy Muzea umění. Některé verze pověsti o zavraždění mladičkého vladaře dokonce situují zločin přímo na terasu, kde Václav III. na lehátku odpočíval, ale to uvádějí pozdější prameny, pokládané za méně věrohodné. S největší pravděpodobností byl zavražděn v komnatách, které po dobu svého olomouckého pobytu využíval.

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

zpátky nahoru

Starší čísla časopisu k prohlédnutí

  • paces-01-2012paces-02-2012paces-03-2012paces-04-2012paces-04-2012paces-08 paces-07 paces-08
  • paces-09paces-10paces-11paces-10paces-10paces-14paces-15 paces-16
  • paces-17paces-18 paces-19 paces-20 21obalka-212324
  • 25262728Paces-29paceswebpaces-rijen2017paces32-titulka
  • paces34/titulkapaces2018-1paces2018-2-obalkapaces2018-3paces2019-1-obalkapaces2019-2