Menu

anigif

A+ A A-

Býti mileniálem...

Generace Y, Yuppíci, Mileniálové... Tyto tři pojmy začaly ve své počeštěné podobě pronikat do našich tištěných i internetových periodik. A koho označují? Generaci lidí, narozenou od poloviny 70. let do roku 2000, která se od svých rodičů liší zejména tím, že jsou formováni globalizací, technologií, neustálým přílivem informací a faktem, že vše se děje okamžitě. V takovém prostředí se cítí pohodlně; kvůli globalizaci se necítí malí, ale světoví, kvůli technologiím nejsou uspěchaní, ale propojení a mocní, informace je nezahlcují, ale naopak vzdělávají v rozmanitých oblastech. Generace Y je termínem, který se poprvé objevil v roce 1993 v časopise Ad Age…
Číst dál...

Proč meluzína kvílí?

Je chladná a temná noc. Otevřeným oknem do domu proniká silný vítr. Zní strašidelně, jako předzvěst něčeho špatného. Tradičně se říká, že tento vítr zní jako kvílení Meluzíny. Ale proč Meluzína tak nešťastně naříká? Abychom to zjistili, musíme se podívat do hodně daleké minulosti. Historii o Meluzíně sepsal středověký pařížský knihař a literát Jan z Arrasu až na konci 14. století. Vycházel z pověsti, která praví, že se na hradě Lusignanu v západní Francii zjevuje jakási bytost, napůl žena a napůl had – je to právě Meluzína, dcera skotského krále Elinase a víly Présine. Elinas jednou v lese potkal vílu…
Číst dál...

Po stopách staré bely

Když řekneme, že něco stojí za starou belu, jsme přesvědčeni, že to nestojí za nic. A pokud vám někdo poví, že o něčem víte starou belu, pak byste ke zkoušce rozhodně chodit neměli. Kde ale hledat původ tohoto expresivního vyjádření pro nic? Vydáme-li se po stopách staré bely, musíme naskočit do stroje času a zamířit na východ – do časů starého Ruska. V době, kdy ještě neexistovaly kreditní karty, papírové peníze, a dokonce ani kovové mince, se běžně platilo vším možným – mušlemi, kousky plátna nebo kůžemi. Na našem území jsou doloženy nálezy kousků pláten, které plnily funkci peněz, a…
Číst dál...

Nechal mě na pospas!

Toto úsloví ještě zcela nevymizelo, zřejmě i s ohledem na to, že stále existuje mnoho situací, ve kterých vás někdo něčemu nechá na pospas. Přestane vás chránit, zajišťovat nebo se o vás starat, vydá vás moci někoho nebo vystaví ničivému útoku něčeho. Pokud jste rčení porozuměli bez výkladu, nebude ještě takovým archaismem, a tak se tedy pojďme podívat, co se za oním tajemným slovem pospas skrývá.
Číst dál...

Proč spolu válčí právě žáby a myši?

Žáby byly ve starém Řecku spojovány s nečistými duchy podsvětí a Řekové věřili, že nejen přináší smůlu, ale způsobují i různé nemoci. Pokud jste si ale prý připravili žabí popel rozpuštěný v octu, pomohli jste si zaručeně a rychle od bolesti v krku, takže těžko říct, jak to vlastně Řekové s žábami měli. Tato malá zvířátka se objevovala i v literatuře. Dokladem je například Aristofanova hra Žáby. Tam ale k onomu zvláštnímu sporu mezi dvěma živočišnými druhy ještě nedošlo. Původ žabomyších válek najdeme v jednom velmi dlouhém a velmi těžko zapamatovatelném slově. Batrachomyomachie. Rychlý překlad pro ty, kdo se orientují ve staré řečtině asi stejně jako autorka tohoto článku – batrachos znamená…
Číst dál...

Už vás někdy někdo nechal na holičkách?

Když zůstaneme na holičkách, jsme v koncích. Všichni toto rčení známe, mnoho z nás ho i používá, ale téměř nikdo nemůže říct, že by věděl, co vlastně slovo holičky znamená. Nabízí se nám několik výkladů. První z nich tvrdí, že jde o ‚holé ruce‘, a to podle spojení být živ na holých rukou. Další vysvětluje, že jde o ‚holou zadnici‘, a jiný preferuje ‚žebráckou hůl‘. Nejpravděpodobnější je ale výklad poslední. Má za to, že holičky znamenají ‚nedozrálé ovoce‘. Nejstarší dochovaný doklad slova v původním významu pochází z konce 16. století z biblické Písně písní. Označuje se tak zde plod na počátku procesu zrání těsně po opadání okvětních lístků. Plody jsou v té…
Číst dál...

Proč držíme zrovna palce?

Naši předci věřili, že má palec nadpřirozenou moc. Prý se v něm ukrýval nepřátelský démon, který, když z palce vystoupil, škodil. Jakmile byl ovšem sevřen druhou rukou nebo prsty téže ruky, neměl se démon jak dostat z palce ven a díky tomu nemohl dělat neplechu. Síla palce zde ale ani zdaleka nekončí. V dřívějších dobách byli lidé přesvědčeni o tom, že když si na noc sevřete oba palce v dlaních, nebude vás trápit žádná noční můra. Kousnete-li se do palce na pravé ruce, divoký pes se před vámi změní na domácího mazlíčka. A pokud si do dlaně schováte palec levé…
Číst dál...

Jak se upekla novinářská kachna

Proč se neověřené a často lživé zprávě vyslovené v médiích říká novinářská kachna? Pátrání se zúžilo na dvě verze, které by mohly původ tohoto slovního spojení objasnit.První verze pochází z 18. století, kdy francouzské Zemědělské noviny otiskly článek Nový způsob chytání divokých kachen. Dotyční novináři zde radili, že pokud chceme ulovit co nejvíce kachen s vynaložením co nejmenšího úsilí, stačí uvázat žalud namočený v projímadle na rybářský vlasec. Pokud budeme úspěšní, kachny se nám samy navléknou na vlasec jako korálky na nit.Druhá verze je zhruba 100 let stará. Právě v té době začali vydavatelé novin nepodložené informace v tisku opatřovat…
Číst dál...

Než bys řekl švec! neříkáme déle než 100 let

Frazém než bys řekl švec se používá ve významu „rychle“, a proto tedy dobře odpovídá vysokému tempu dnešní doby. Slovo švec představuje kombinací hlásek pátý nejčastější typ slabiky v současné češtině a plně odráží svědectví člověka o světě přesně tak, jak ho vnímá. Uspěchaně a hekticky.Ve slovnících je tento frazém doložený až ve 20. století. Poprvé je charakterizován jako expresivní a přirovnáván k podobným idiomům – co by dup, na to tata, v cuku letu. Ve stejném významu používají Němci ehe man bis drei zählen kann či Angličané before you could/can say Jack Robinson.Uvedený výraz je ve své expresivitě typický…
Číst dál...

Šerpy a Šerpové

„Novozélanďan Edmund Hillary s nepálským Šerpou Tenzingem Norkejem jako první stanuli na nejvyšší hoře světa,“ říkají nám články o pokoření Mount Everestu. Ve výkladových slovnících češtiny se můžeme dočíst, že šerpa je označení pro substantivum ženského rodu s významem „stuha nebo širší pruh tkaniny sloužící jako ozdoba či znak hodnosti.“ Znamená to tedy, že byl Hillary při výstupu ozdoben pruhem látky, který z hrozného osamění opatřil jménem a prohlásil za svého kolegu? Nikoliv. Šerpové, ačkoliv se to v žádném slovníku nedočteme, jsou příslušníci etnické skupiny obývající vysoké hory Himálaje. Působí zde jako průvodci. Vzhledem k tomu, že jde o označení…
Číst dál...

Rok selfie. I v češtině

Slovo „selfie“ vyhlásili britští jazykovědci slovem roku 2013. Proč? Jak bylo zjištěno speciálním softwarem, jeho výskyt vzrostl za poslední rok o 17 000 procent. A co vlastně ta selfie znamená? Je to autoportrét pořízený mobilním telefonem nebo webkamerou a (většinou) umístěný na sociální sítě. Dřív byly selfies spíše amatérského charakteru, to se ale změnilo díky vylepšování technologií a s příchodem zabudované přední kamery v telefonech, která umožňuje fotky dělat lépe a propracovaněji. Není to tak dávno, co světem oběhla selfie náctiletých s papežem Františkem, selfie herečky Meryl Streepové s političkou Hillary Clintonovou a za jednu z nejpovedenějších tohoto roku je…
Číst dál...

Původ názvů českých měsíců

Odkud pocházejí názvy českých měsíců? Většinou souvisejí s přírodními jevy nebo zemědělskými pracemi, které můžeme v daném období pozorovat. Některá pojmenování jsou lehce rozpoznatelná, u jiných je výklad nejasný či rozporuplný.Leden, první mrazivý měsíc v roce, se dá jednoduše odvodit. Souvisí s ledy, které pokrývají hladiny rybníků a řek.Únor tak snadné vysvětlení nemá. Pochází ze starého slovesa, které vyjadřuje, že země se začíná „nořit“ do bláta a vody, takzvaně se unoří. To vystihuje únor, protože často přichází obleva, kdy sníh a ledy tají.Ačkoli březen vypadá na první pohled jednoznačně, opak je pravdou. Může být spojován s dobou březosti krav, ale…
Číst dál...

Raťafák, špalek, zouvák

„Dej mi pořádného raťafáka!“, „Dnes špalek.“, „To je ale zouvák!“ O čem je řeč? O chlebu, přesněji o pořádném kusu chleba.Spisovná čeština sice umí pojmenovat všechny části chleba, ale postrádá jednoslovný název pro velký kus chleba. Tam, kde spisovný jazyk pokulhává, se projevila nářečí, proto také lze ve Slovníku spisovného jazyka českého nalézt spoustu výrazů, které můžeme pro velký kus chleba použít. Slovník označuje tyto výrazy jako expresivní, což vyplývá z nutnosti vyjádřit větší rozměry krajíce. Jejich expresivita mnohdy plyne také z neobvyklých hláskových skupin nebo sufixů. Vznikají často jako metafory a škála těchto přenesených vyjádření je opravdu pestrá.Velký kus…
Číst dál...

Grammar nazi – slovníky připravit!

Každý, kdo někdy navštívil anglickojazyčné fórum, diskuzi či jinou stránku, kde je možno vést debatu nebo komentovat, se již s tímto pojmem jistě setkal. Tito „gramatičtí fanatici“ se velmi rádi a ochotně zapojují do diskuzí za jediným účelem – poučují ostatní o jejich neschopnosti psát spisovně či poukazují na překlepy a špatné použití některých slov. Gramatických chyb využívají k agresivnímu zpochybňování kulturnosti a celkové intelektuální úrovně ostatních diskutujících, aby vyvolali „flame war“ – diskuzi, která překročí hranice pro účastníky přínosné výměny názorů a stane se hádkou. Existují dva charakteristické typy diskutujícíh, které se těchto válek účastní: „flameři“, kteří úporně hájí…
Číst dál...

Duševní porucha nebo nový trend?

Poklidné ráno, tramvaj nacpaná k prasknutí a vedle se ozve „no ty pí*o, to bylo upe hustý, ten kretén se na to vys**l, ku**a, a ten z**d starý nás všechny zje**l“. Já se nestačím divit, okolí ani nehne brvou, jen jedna stařenka napomene mluvčího, že by se mohl mírnit. Mladík rozhodně nevypadá, že by trpěl Touretteovým syndromem, u nějž je jedním z možných příznaků nekontrolovatelné nadávání, a nevypadá ani na pornoherce, který má „pornolalika“, neboli sexuální výrazy, v popisu práce. V současné době je nadužívání vulgárních výrazů poměrně častým jevem. Nejviditelnější/nejslyšitelnější je to u žen a mládeže. Stačí se mihnout…
Číst dál...

Spousta slov nám chybí. Životice, brník nebo mukoděly by se hodily

Jistě se každý z nás dostal někdy do situace, kdy nebyl schopen pojmenovat zcela běžný prožitek, pocit či věc, která je dobře známá, ale neumíme ji pojmenovat nikoliv proto, že bychom měli malou slovní zásobu, ale protože v češtině neexistuje odpovídající výraz. Jak nazvat zahradnický nástroj v kůlně na nářadí, jehož konkrétní účel je obestřen tajemstvím? Jak se jmenuje duch, který se specializuje na kradení nových autoatlasů? Jak se říká silnému nutkání roztočit se v prostředku městské hromadné dopravy kolem tyče na držení? Současným jazykovým trendem rozšiřování slovní zásoby je přebírání slov z cizích jazyků, hlavně z angličtiny. Proč ale…
Číst dál...

Cítíte se být frikulínem?

Ptáte se, co složenina frikulín znamená? Pod slangovým slovem frikulín se ukrývají tři anglická slova: free, cool a in. Významy těchto tří slov jsou blízké životnímu stylu mladé generace. Být free – být v pohodě, nic neřešit; být cool – ve významu skvělý, úžasný; být in – vědět, co zrovna frčí, je v módě, popřípadě kde, v kterém klubu to nejvíce žije.Frikulín se z jazykového hlediska chová jako zástupce životného maskulina. Na internetu se můžeme setkat s přechýlenými podobami tohoto výrazu, např. frikulínka nebo frikulína. Pokud se ovšem chcete stát frikulínem, tak nestačí být free, cool a in, ale také…
Číst dál...

Když něco nevím, tak si to VYGOOGLÍM!!! GOOGLÍTE i vy?

V dnešní době lze téměř všechno, co neznáme, vyhledat na internetu. Můžeme si to tzv. vygooglit nebo vygooglovat. Oba slovesné tvary (pro češtinu zatím nezvyklé) jsou odvozeny od největšího a zřejmě i nejznámějšího vyhledavače – Google. Google prakticky funguje jako děd Vševěd.Jazykové pojmenování neologismů vzniklo na základě výrazu googol, což je matematický termín pro 101ciferné číslo a má obrazně vyjadřovat množství informací, které lze pomocí vyhledavače najít. Právě z názvu propria Google, užívaného v angličtině také jako apelativa google (v platnosti substantiva, adjektiva nebo verba), vznikly výše uvedené neologismy.Slovesné tvary odvozené od cizojazyčného základu google jsou tvořeny kmenotvorným formantem -ova-/-uj-,…
Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Starší čísla časopisu k prohlédnutí

  • paces-01-2012paces-02-2012paces-03-2012paces-04-2012paces-04-2012paces-08 paces-07 paces-08
  • paces-09paces-10paces-11paces-10paces-10paces-14paces-15 paces-16
  • paces-17paces-18 paces-19 paces-20 21obalka-212324
  • 25262728Paces-29paceswebpaces-rijen2017paces32-titulka
  • paces34/titulkapaces2018-1paces2018-2-obalkapaces2018-3paces2019-1-obalkapaces2019-2